31.249, F

Motie-Klein Breteler (CDA) c.s. inzake een bovenmatig ondernemersrisico voor huisartsenIn deze motie wordt de regering verzocht de voorgestane wijziging in de Zorgverzekeringswet voor huisartsenpraktijken te heroverwegen, zodat in deze praktijken werkzame huisartsen niet worden geconfronteerd met een bovenmatig ondernemersrisico.Kerngegevens

nummer 31.249, F
ingediend 28 oktober 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 november 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) J.J.A.H. Klein Breteler
mede ondertekend door G. van den Berg
A.A.E. Goyert
J.P. Laurier
K.M.L. Leunissen
P.L. Meurs
K. Putters
T.M. Slagter-Roukema (SP)
H.C.M. Vedder-Wubben AAG
dossier(s) Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)