30.415, H

Motie-Dölle (CDA) over doelen, onderwerpen en bevoegdheden in het enquêterechtIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat deze Kamer de uitleg van doelen, onderwerpen en bevoegdheden in het enquêterecht zoals door de indiener van de motie is verwoord, herbevestigt en worden de verdedigers namens de Tweede Kamer van het initiatiefvoorstel verzocht dit evenzo te doen.

Nieuwsbericht 28 januari 2008Kerngegevens

nummer 30.415, H
ingediend 22 januari 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 februari 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, GroenLinks, OSF, D66 en de PvdD stemden tegen
indiener(s) A.H.M. Dölle
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van de Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij Wet op de parlementaire enquête 2008 (30.415)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)