30.432, F

Motie-Vedder-Wubben (CDA) c.s. inzake mogelijkheden om de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveauIn deze motie wordt de regering verzocht te zoeken naar mogelijkheden om de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveau.Kerngegevens

nummer 30.432, F
ingediend 11 december 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden tegen
indiener(s) H.C.M. Vedder-Wubben AAG
mede ondertekend door G. van den Berg
G.J.J. Biermans
R. de Boer
H. ten Hoeve
F. Leijnse
A.G. Schouw
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Depla en Blok Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld (30.432)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 28 oktober 2008 een verslag schriftelijk overleg uitgebracht (EK 31.700 IXB, A) van het overleg met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de motie. De commissie besprak op 18 november 2008 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 7 november 2008, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 7 november 2008 over enige aanvullende vragen van de commissie over de uitvoering van de motie  (EK 30.432, G). Aanvullende vragen van de commissie en de reactie van de staatssecretaris van Financiën van 9 december 2008 zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk dat de commissie op 10 december 2008 heeft uitgebracht (EK 30.432, H). Dit verslag werd betrokken bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2009.