31.094, F

Motie-Putters (PvdA) c.s. inzake een compensatieregeling in 2008In deze motie wordt de regering verzocht, gezien de verfijning van het systeem van eigen risico en eigen bijdragen per 1 januari 2009, in 2008 uit te gaan van een compensatieregeling die niet alleen gekoppeld is aan FKG's en langdurig AWBZ-verblijf, maar welke ook die groepen betrekt die wel structureel onvermijdbare hoge zorgkosten hebben.Kerngegevens

nummer 31.094, F
ingediend 6 november 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 november 2007 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, D66, SP, GroenLinks, OSF, PvdD en de fractie-Yildirim stemden tegen
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door G. van den Berg
S.J. van Driel
J.J.A.H. Klein Breteler
M.C. Meindertsma
P.L. Meurs
dossier(s) Vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico (31.094)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)