28.831, C

Motie-Bemelmans-Videc (CDA) c.s. inzake de maatschappelijke effectiviteit in kwalitatieve zin tot speerpunt maken van onderzoek- en handhavingsactiviteiten van inspectiesIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat inspecties en andere toezichtsorganen de maatschappelijke effectiviteit, met name in kwalitatieve zin, tot speerpunt van hun onderzoek- en handhavingsactiviteiten maken.Kerngegevens

nummer 28.831, C
ingediend 14 september 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 september 2004 aangenomen met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) M.L. Bemelmans-Videc
mede ondertekend door M.E. Bierman-Beukema toe Water
R.H. Hessing
H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
L.H.G. Platvoet
K. Putters
A.A.G.M. van Raak
E. Schuurman
E.H. Schuyer
E. van Thijn
dossier(s) Rapport "Tussen beleid en uitvoering" (28.831)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

  • De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat heeft op 15 februari 2005 geïnformeerd naar de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie.
  • De Eerste Kamer heeft op 3 mei 2005 een brief (EK 28.831 E) van de minister ontvangen inzake de uitvoering van deze motie.
  • De commissie heeft op 10 januari 2006 een verslag van een schriftelijk overleg met de regering over de uitvoering van de motie-Van Thijn c.s. (28831, B) en de motie-Bemelmans-Videc c.s. (28831, C) (EK 28.831, F) uitgebracht.