, A

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake notitie ministeriële verantwoordelijkheid leden van het Koninklijk Huis, zijnde niet de KoningIn deze motie wordt de regering verzocht met een notitie te komen waarin zij aangeeft hoe zij invulling geeft aan de ministeriële verantwoordelijkheid met betrekking tot leden van Koninklijk Huis, zijnde niet de Koning.Kerngegevens

nummer , A
ingediend 9 maart 2004
bij interpellatie-Platvoet (GroenLinks) van de minister-president in verband met de brief van Z.K.H. Prins Bernhard in de Volkskrant van zaterdag 7 februari jl. en de opvatting van de ministeriële verantwoordelijkheid, zoals die door de regering aan deze brief is verbonden
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 maart 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
S.R. Pormes
D.J.B. de Wolff