29.200 VI, D

Gewijzigde motie-Kox (SP) c.s. inzake garanties over de voortzetting van de bestaande Justitie-in-de-Buurt-bureaus met hantering door de Tweede Kamer voorgestelde dekkingIn deze motie wordt de regering verzocht garanties te geven dat het werk van de bestaande Justitie-in-de-Buurt-bureaus kan worden voortgezet.Kerngegevens

nummer 29.200 VI, D
ingediend 2 maart 2004
gewijzigd 9 maart 2004
behandelstatus gewijzigd
ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 24 april 2007 ingetrokken
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door I.Y. Tan
A.C.C. Witteman
W.J. Witteveen
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Begrotingsstaat Justitie 2004 (29.200 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend tijdens het beleidsdebat Justitie met als thema's de strafrechtketen alsmede "Een Europese strafrechtelijke ruimte" (EU-strafrecht en de implementatie van EU-wetgeving).

De motie is op 9 maart 2004 aangehouden en op 24 april 2007 ingetrokken.