29.268, D

Motie-Westerveld (PvdA) c.s. inzake de inwerkingtreding van de maatregel tot de afschaffing van de vervolguitkeringIn deze motie wordt de regering verzocht de in het wetsvoorstel opgenomen maatregel met betrekking tot de afschaffing van de vervolguitkering niet eerder te laten ingaan dan nadat beide Kamers zich erover hebben uitgesproken en hem alsnog volledig eerbiedigende werking te geven.Kerngegevens

nummer 29.268, D
ingediend 16 december 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 december 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. CDA, VVD, D66 en OSF stemden tegen.
indiener(s) M. Westerveld
mede ondertekend door G. van den Berg
S.J. van Driel
A.H. Meulenbelt
M. de Rijk
dossier(s) Afschaffing van de vervolguitkering (29.268)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)