29.200, B

Motie-De Wolff (GroenLinks) c.s. inzake tijdige indiening van wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht ingewikkelde of maatschappelijk diep ingrijpende wetsvoorstellen als regel op een zodanig tijdstip bij de Tweede Kamer in te dienen dat de Eerst Kamer minimaal drie maanden voor de beoogde datum van publicatie in het Staatsblad een aanvang kan maken met de behandeling.Kerngegevens

nummer 29.200, B
ingediend 21 oktober 2003
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 28 oktober 2003 ingetrokken
indiener(s) D.J.B. de Wolff
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
E.H. Schuyer
dossier(s) Miljoenennota 2004 (29.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden