27.293, nr. 217d

Motie-Boorsma (CDA) c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van onder andere herindelings- en plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht bij de toegezegde evaluatie van de wet rekening te houden met gemeenten die door herindelingen of door andere factoren weinig ruimte hebben om te investeren. Deze gemeenten zouden volgens de indiener van deze motie niet structureel in betekenende mate moeten inleveren.Kerngegevens

nummer 27.293, nr. 217d
ingediend 25 juni 2002
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 2 juli 2002 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) P.B. Boorsma
mede ondertekend door L.H.G. Platvoet
E.H. Schuyer
W.F.C. Stevens
J.P. de Vries
D.J. Wolfson
dossier(s) Wet op het BTW-compensatiefonds (27.293)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Ter uitvoering van de motie heeft de minister van Financiën op 21 augustus 2007 per brief (EK 27.293, A) het rapport van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds (bijlage bij EK 27.293, A) aan de Kamer aangeboden.