23.490, nr. 90c

Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake tijdige indiening van instemmingsbesluiten JBZ-raadDe regering wordt verzocht er zorg voor te dragen dat instemmingsbesluiten van de Jbz-raad ten minste 15 dagen voor behandeling bij Staten-Generaal worden ingediend. Indien dat niet gebeurt, kan de instemmingstermijn van 15 dagen niet naar behoren worden gebruikt.Kerngegevens

nummer 23.490, nr. 90c
ingediend 12 december 1995
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 februari 1996 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door J.R. Glasz
H. Heijne Makkreel
E.M.H. Hirsch Ballin
B. Staal
dossier(s) Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490)