, 126b

Motie-Schuurman (RPF) c.s. inzake een toetsingskader voor introductie genetisch gemodificeerde plantenDe regering wordt verzocht onderzoek te doen naar een adequaat toetsingskader voor de verantwoorde introductie van genetisch gemodificeerde planten in het milieu. Dit is wenselijk omdat de maatschappelijke en ecologische mogelijkheden en risico's van introductie onduidelijk zijn. Verder wordt overwogen dat er voor biotechnologische handelingen bij dieren wel zo'n toetsingskader bestaat.Kerngegevens

nummer , 126b
ingediend 25 maart 1997
bij De begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1997 (25.000 XI)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 april 1997 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door J. Baarda
M. Bierman
L. Ginjaar
J. Hendriks
R.Ch. Hessing
T. Pitstra
K. Zijlstra