27.686, nr. 71d

Motie-Van Leeuwen (CDA) c.s. inzake reparatie-wetgeving in verband met mogelijk nadelige situaties voor zelfstandigenIn deze motie wordt de regering verzocht de ontwikkelingen zowel terzake van de bescherming van de fictieve dienstbetrekking in de werknemersverzekeringen als van het voorkomen van schijnconstructies nauwlettend te volgen teneinde - mede aan de hand van de vast te stellen criteria voor de dienstbetrekking - zo nodig tot reparatie-wetgeving te kunnen komen.Kerngegevens

nummer 27.686, nr. 71d
ingediend 17 december 2001
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2001 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) J. van Leeuwen
mede ondertekend door H. Hofstede
M.F. Jaarsma
J.P. de Vries
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Meer rechtszekerheid voor zelfstandigen (27.686)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd bij brief van 1 juli 2004 (EK 27.686, A).