26.988 (R1645), nr. 187g

Motie-De Wolff (GroenLinks) c.s. inzake de onjuiste gang van zaken bij de opzegging van het Verdrag wekelijkse rusttijden handel en kantorenIn deze motie wordt geconstateerd dat de opzegging van het Verdrag heeft plaats gevonden in strijd met artikel 14 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Dit wordt als een onjuiste gang van zaken beoordeeld.Kerngegevens

nummer 26.988 (R1645), nr. 187g
ingediend 13 maart 2001
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 maart 2001 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en PvdA stemden tegen.
indiener(s) D.J.B. de Wolff
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
M. Bierman
W.Th. de Boer
H. Hofstede
R.F. Ruers
K. Veling
dossier(s) Opzegging verdrag wekelijkse rusttijd handel en kantoren (26.988 (R1645))
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)