25.900 nr. 87, nr. 87c

Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake het codificeren van standpunten in de Aanwijzingen voor de regelgevingIn deze motie wordt de regering verzocht een aantal standpunten ten aanzien van het Overgangsrecht sociale zekerheid te codificeren in paragraaf 4.14 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving.Kerngegevens

nummer 25.900 nr. 87, nr. 87c
ingediend 27 juni 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) M.F. Jaarsma
mede ondertekend door G. van den Berg
M. Bierman
L. Ginjaar
R.Ch. Hessing
H. Hofstede
E.P. de Jong
E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
J. van Leeuwen
R.F. Ruers
P. Swenker
K. Veling
D.J.B. de Wolff
D.J. Wolfson
dossier(s) Overgangsrecht in de sociale zekerheid (25.900 nr. 87)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)