Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- 34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer