Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 3 juli 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), PvdA (Vlietstra) en SGP (Schalk).

2.
12 gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum; Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout; Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland; Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Inbreng voor het geïntegreerde verslag voor alle 12 wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), PVV (Van Hattem) en SP/PvdD/50PLUS/OSF gezamenlijk (Ten Hoeve). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdagmiddag 6 juli 2018, 17:00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 9/10 juli 2018.

3.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2018 inzake inwerkingtreding Wiv2017 (34588, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
32757

Bouwbesluit 2012

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wijziging Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas (32757, B) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, I) wordt aangehouden tot 10 juli 2018. De staf gaat na op welke wijze en wanneer de Tweede Kamer de brief behandelt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman