Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 (33182, L). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren