T02592

Toezegging Zorgverzekeraars (33.506)De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Don, toe te bezien of een verplichting voor zorgverzekeraars om verzekerden te wijzen op de keuzemogelijkheden voor donorregistratie, bijdraagt aan het informeren van burgers in het kader van de registratie in het donorregister.


Kerngegevens

Nummer T02592
Status voldaan
Datum toezegging 30 januari 2018
Deadline 1 januari 2020
Verantwoordelijke(n) Minister voor Medische Zorg en Sport
Kamerleden H.M. Don (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen donorregistratiesysteem
informatievoorziening
orgaandonaties
zorgverzekeraars
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 17- item 6, blz.5

De heer Don (SP):

Wij denken dat het daarom wenselijk is om na invoering van ADR aan alle zorgverzekeraars de verplichting op te leggen om hun verzekerden jaarlijks expliciet te wijzen op de mogelijkheid en de wenselijkheid dat iedereen een keuze maakt inzake orgaandonatie na overlijden.

Handelingen I 2017-2018, nr. 17- item 6, blz.56

Minister Bruins:

Ik kom nu bij de vragen van de SP-fractie. Deze zijn voor een deel al aan mevrouw Dijkstra gesteld. De eerste vraag luidde: kunt u toezeggen dat u zorgverzekeraars verplicht om hun verzekerden te wijzen op de gevolgen van hun keuze of geen keuze in het donorregister? Het wetsvoorstel regelt hierover niets. Als de ADR wordt aangenomen, zal ik bezien of dit een mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat alle burgers goed geïnformeerd zijn en blijven over hun registratie in het donorregister


Brondocumenten


Historie