Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- 34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper), PvdA (Fiers), GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer