Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- 34838 [aangehouden]

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 5 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer