Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- 34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer