Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 15 mei 2018
1. Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

De commissie besluit de Commissievoorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021-2027 in behandeling te nemen en, na kennis te hebben genomen van de wijze van behandeling in de Tweede Kamer, op korte termijn opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman