Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (34838) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 22 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer