Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- 34 841, C

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake brede maatschappelijke consultaties toekomst EU; Staat van de Europese Unie 2018

De commissie besluit het College van Senioren niet te adviseren om als Eerste Kamer verdere uitvoering te geven aan het verzoek van de regering voor brede maatschappelijke consultaties inzake de toekomst van de EU, mede gelet op de besluitvorming van de Tweede Kamer hierover. Een conceptcommissiebrief aan de regering zal op 22 mei 2018 voor bespreking worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman