Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit om af te zien van het verzochte ambtelijk fiche met betrekking tot het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto's (34838), omdat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer als hamerstuk wordt afgedaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer