Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- 34 841, C

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 6 april 2018 inzake brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van Europa. De commissie besluit te reageren op de brief, nadat ze kennis heeft kunnen nemen van het standpunt van de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman