Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een ambtelijk fiche met betrekking tot het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto's (34838).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer