Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 april 2018
1.
34851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Gerkens), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren