Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
T02483

Toezegging Onderzoeken en rapporteren aan de Kamer wat de omvang is van de groep van personen die nĂ¡ 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een inkomensgat als gevolg van een stijging van de AOW-leeftijd (34.674)

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de brief van 23 februari 2018 (34.674, I) inzake de AOW-overbruggingsproblematiek. De griffie zal hiertoe een conceptbrief opstellen. De commissie besluit tevens om toezegging T02483 als voldaan te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren