Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit de brief van de regering van 14 februari 2018 (34.719, D) voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-31 EK, A - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC)

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. de dossiers E160003, E160052, E170021

Mits ook de leden van de SP-fractie geen schriftelijk overleg wensen te voeren met de regering naar aanleiding van de op 23 februari 2018 ontvangen geannoteerde agenda, besluit de commissie deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren