Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

-
Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de leden van de fractie van de SP (Don). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren