34.886

Incidentele suppletoire begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de werkdruk in het primair onderwijsDit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuuur en Wetenschap (OCW).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 19 april 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 februari 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 16 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 16 februari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 16 februari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

7