34.872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingenHet voorstel strekt ertoe dat het aantal regionale publieke media-instellingen (rpmi's) wordt gemaximeerd op het huidige aantal van één per provincie.

Daarmee moet worden voorkomen dat meer instellingen aanvragen tot aanwijzing indienen en dat daardoor versnippering van het beperkt beschikbare budget zou plaatsvinden, hetgeen schadelijk zou zijn voor de efficiëntie en de effectiviteit van de regionale publieke omroep.

Voorop staat het belang van een stevige regionale publieke mediadienst, met een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, waarvan onafhankelijke journalistiek een essentieel onderdeel uitmaakt. Met dit belang is onverenigbaar dat het beperkt beschikbare budget wordt verdeeld over meer rpmi’s dan op dit moment zijn aangewezen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 15 februari 2018 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2018 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks en PvdA is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 januari 2018

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 december 2017.


Documenten

19