Kamerleden naar Parlementaire Assemblee Raad van EuropaIn Straatsburg heeft van 22 tot en met 26 januari de eerste van vier plenaire deelsessies van dit jaar plaatsgevonden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Aan deze vergadering namen de Eerste Kamerleden Van de Ven (delegatieleider), De Bruijn-Wezeman, Kox, Oomen-Ruijten, Overbeek, Stienen en Strik deel. Vanuit de Tweede Kamer waren de leden Mulder, Koopmans en Omtzigt aanwezig.

Herbezinning op rol en missie van de Assemblee

De sessie stond grotendeels in het teken van de problematische positie van de Russische delegatie in de Assemblee. Ook dit jaar bood deze delegatie opnieuw geen geloofsbrieven aan en weigert zij vooralsnog deel te nemen aan de vergaderingen van PACE uit onvrede over sancties tegen Rusland na de illegale annexatie van de Krim, de Russische betrokkenheid bij het conflict in Oost-Oekraïne en de gebrekkige medewerking aan het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17.

Rusland weigert sinds de zomer van vorig jaar contributie aan de Raad van Europa te betalen. Gecombineerd met het besluit van Turkije om haar positie als ‘groot betaler’ aan de organisatie te beëindigen naar aanleiding van de kritiek op de mensenrechtensituatie in dat land, is de Raad van Europa hiermee voor acute financiële problemen komen te staan. De Assemblee heeft op 22 januari besloten een ad hoc commissie in te stellen, die zich de komende maanden moet buigen over haar rol en missie binnen de Raad van Europa, ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe topbijeenkomst van lidstaten in 2019. Vanuit de Nederlandse delegatie hebben de leden Van de Ven, Kox en Oomen zitting in deze commissie.

Verkiezing Mensenrechtencommissaris

De Assemblee heeft de Bosnische Dunja Mijatović gekozen als de nieuwe Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa voor een termijn van zes jaar. Mevrouw Mijatović won in twee stemrondes met 109 stemmen van de Franse kandidaat Le Borgn’ (107 stemmen) en de Sloveense kandidaat Klemencic (19 stemmen). De drie kandidaten hadden zich in de afgelopen maanden aan de Nederlandse delegatie gepresenteerd.

Senator Oomen voorzitter Politieke Commissie, Senator Van de Ven vicevoorzitter en rapporteur 'Rules Committee', Senator Kox rapporteur Politieke Commissie

Senator Oomen is gekozen tot voorzitter van de Politieke Commissie, één van de negen commissies die de Assemblee telt. Senator Van de Ven werd gekozen tot vice-voorzitter van de Commissie voor het reglement van orde, immuniteit en institutionele zaken (‘Rules Committee’), een commissie die zich bezighoudt met de werkwijze van de Assemblee. Hij is vervolgens ook gekozen om als rapporteur namens de Rules Committee een opinie te schrijven over een rapport van de Politieke Commissie over de identiteit, rol en missie van de Parlementaire Assemblee. Voor dit rapport is Senator Kox als rapporteur benoemd. Beide commissies zullen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie in de hierboven genoemde ad hoc commissie over de toekomst van de organisatie..

Turkse interventie in Syrië

Senator Kox heeft een actualiteitsdebat aangevraagd over de Turkse interventie in de regio Afrin in Syrië. Daarin veroordeelde hij het optreden van Turkije als in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties en met de fundamentele waarden en principes van de Raad van Europa. De militaire operatie was niet gericht op zelfverdediging tegen IS, zo stelde hij, maar vooral tegen de Koerdische milities. Daarmee gooit Turkije olie op het vuur van het Syrische conflict en zijn vooral vluchtelingen, die uit andere delen van Syrië naar deze tot voor kort rustige regio waren gevlucht, het slachtoffer. Hij riep de Turkse regering dan ook op om de militaire interventie onmiddellijk te staken en het Handvest van de VN te respecteren. De lidstaten van de Raad van Europa zouden hun invloed moeten aanwenden voor een VN Veiligheidsraadresolutie, die op een politieke oplossing aanstuurt. Een hervatting van het vredesproces tussen Turkije en de Koerdisch-Turkse gemeenschap is de enige manier om een permanente vreedzame oplossing voor het Koerdische vraagstuk te vinden, benadrukte Senator Kox.

Bosnië-Herzegovina

Verder presenteerde Senator Kox een rapport en resolutie over de uitvoering die Bosnië-Herzegovina geeft aan de verplichtingen op basis van de conventies van de Raad van Europa. Hij signaleerde daarin als grootste probleem dat de jongeren van Bosnië het vertrouwen beginnen te verliezen in de ontwikkeling van hun rechtsstaat. Hij was kritisch over het feit dat een aantal leden van de Bosnische delegatie zijn rapport onevenwichtig had genoemd, terwijl zij in gebreke waren gebleven toen hij hen in een eerder stadium vroeg input te leveren. Hij sprak de Bosnische collega’s erop aan hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en uitvoering te geven aan de vonnissen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Rapport “Pluk ze”-wetgeving van Senator Van de Ven

In de Commissie voor Juridische Zaken en Mensenrechten presenteerde Senator Van de Ven een ontwerprapport en ontwerpresolutie over de strijd tegen georganiseerde misdaad door illegale tegoeden te confisqueren, de zogenaamde ‘pluk ze’-wetgeving. In Ierland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn goede resultaten geboekt met deze methode. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze werkwijze goedgekeurd. De heer Van de Ven bepleitte dan ook dat andere lidstaten van de Raad van Europa dit voorbeeld volgen en soortgelijke wetgeving aannemen. Het zou goed zijn als er internationaal meer wordt samengewerkt om illegaal verkregen opbrengsten en tegoeden te confisqueren, vond hij. Zijn resolutie werd unaniem door de commissie aanvaard en zal tijdens de volgende plenaire sessie van PACE in stemming komen.


Deel dit item: