Stemming Zorg en dwangVerslag van de vergadering van 23 januari 2018 (2017/2018 nr. 16)

Aanvang: 13.44 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Zorg en dwang

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.