Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- Toezegging T02017

Toezegging Midterm review (33.846)

De commissie besluit af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg. De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2017 inzake midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846, J) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman