Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- Toezegging T02017

Toezegging Midterm review (33.846)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2017 inzake midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846, J) besluit de commissie op 23 januari 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister. De commissie beschouwt toezegging T02017 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman