Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister (34.674, H) besluit de commissie de regering schriftelijk te verzoeken op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van de toezegging inzake de AOW-overbruggingsproblematiek. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie. Het wetsvoorstel verzamelwet pensioenen 2017 kan hedenavond worden afgedaan als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren