Eerste Kamerleden spreken met vicevoorzitter Chinese CPPCCDe Eerste Kamer heeft maandagmiddag een hoge Chinese delegatie onder leiding van mevrouw Lin Wenyi, Vicevoorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), ontvangen. De CPPCC is een politiek orgaan in de Volksrepubliek China dat in relatie tot het Nederlandse politieke systeem het meeste overeenkomt met de Senaat.

Grotere versie foto

Mevrouw Lin Wenyi werd welkom geheten door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, waarna een gedachtewisseling plaatsvond met de Voorzitter en een aantal Senatoren.

Zowel mevrouw Wenyi als Voorzitter Broekers-Knol benadrukten in hun inleiding dat de relatie tussen China en Nederland zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. Op het gebied van economie, wetenschap, cultuur en op vele andere terreinen is er goede en intensieve samenwerking. Op politiek niveau hebben de laatste jaren diverse hoge delegaties over en weer bezoeken afgelegd, wat een positieve invloed heeft gehad op de contacten tussen beide landen op politiek niveau.

Tijdens de gedachtewisseling in de Eerste Kamer werd gesproken over diverse onderwerpen, zoals de relatie tussen China en de Europese Unie en actuele ontwikkelingen rondom de situatie op het Koreaans schiereiland. Daarnaast werden samenwerkingsmogelijkheden verkend, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement.

Tevens werd gesproken over klimaat en milieu: de CPPCC is zeer actief op dat beleidsterrein en er worden veel initiatieven ontplooid om de vervuiling in Chinese steden tegen te gaan. In dat kader werd bijvoorbeeld de stimulering van het gebruik van de fiets als vervoersmiddel aan de orde gesteld, een onderwerp waar Nederland veel ervaring mee heeft. Ook het belang van de koppeling tussen investeringsbeleid en duurzaamheidsbeleid kwam ter tafel. 

Vanuit de Eerste Kamer waren, naast de Voorzitter, bij het gesprek aanwezig de Senatoren Anne Flierman (CDA, Eerste Ondervoorzitter), Bastiaan van Apeldoorn (SP,  tevens voorzitter van de commissie Europese Zaken), Sybe Schaap (VVD, tevens vicevoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking), Herman Schaper (D66) en Henk Overbeek (SP), alsmede voormalig Senator en thans lid van de Raad van State Nico Schrijver (PvdA). Ook de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, was aanwezig bij het gesprek, alsmede de eerste plaatsvervangend Griffier Luuk van Luijk.

De Chinese delegatie bracht van 4 tot 7 november 2017 een bezoek aan Nederland. Het bezoek van mevrouw Lin Wenyi en haar delegatie stond in het teken van de viering van 45 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en China op ambassadeursniveau. In november 2016 bracht de Voorzitter van de Eerste Kamer een officieel bezoek aan China


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Hans Kouwenhoven
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven