Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)

- Toezegging T02423

Toezegging Inschakeling onafhankelijke adviescommissie bij beoordeling bevordering maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (34.412)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017 inzake instelling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (34412/34678, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.