Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 oktober 2017
1.
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Inbreng voor het nader voorlopig verslag is geleverd door de fractie van de VVD (Van de Ven). De fractie van het CDA (Van Kesteren) wenst zich hierbij aan te sluiten. De fractie van de PvdA (Sent) zal op dinsdag 10 oktober 2017 inbreng leveren.

2.
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Inbreng voor het nader voorlopig verslag is geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten) en D66 (Rinnooy Kan). De fractie van de PvdA (Postema) wenst zich aan te sluiten bij de vragen van de fractie van D66 over het AOW-overbruggingspensioen. Met deze aanvulling wordt het nader voorlopig verslag inzake de Verzamelwet Pensioenen (2017) 34 674 vastgesteld.

3.
T01986 en T01987

Toezeggingen omtrent invoering kostendelersnorm in de AOW

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW van 29 september 2017 (33801, H) over het niet in werking treden van de bepalingen omtrent de kostendelersnorm in de AOW, voor kennisgeving aan te nemen. Toezeggingen T01986 en T01987 zullen als voldaan worden geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren