Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)

- 34678

Wet invoering associate degree-opleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman