34.764

Invoering dienstplicht voor vrouwenHet wetsvoorstel regelt dat de dienstplicht voortaan ook van toepassing wordt op vrouwen.

Daartoe worden de bepalingen in de Kaderwet dienstplicht en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, die thans enkel op mannen betrekking hebben, zodanig aangepast dat ze sekseneutraal worden geformuleerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en de PVV.

Tegen: SGP.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2017

titel

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

26