Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren