Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)

- 34678

Wet invoering associate degree-opleiding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 september 2017 te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer