Werken bij de Eerste KamerDe Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een eigen plaats in het politieke bestel. De taken van de Eerste Kamer liggen op het gebied van de wetgeving en het controleren van de regering. Daarnaast controleert de Eerste Kamer de totstandkoming van Europees beleid en regelgeving.

De griffie ondersteunt de Eerste Kamer bij de uitvoering van deze (grond)wettelijke taken.

De Eerste Kamer biedt een gestructureerde maar dynamische werkomgeving, waarbij geen dag hetzelfde is. De griffie werkt onafhankelijk, integer, dienstverlenend en proactief, waarbij enthousiaste en deskundige collega's flexibel en collegiaal samenwerken.

Vanwege uitbreiding van de formatie zijn er momenteel drie vacatures:

 • Plaatsvervangend griffier (commissiegriffier)
 • Adviseur sociale media
 • Kamerbeambte

Plaatsvervangend griffier (commissiegriffier)

voor 36 uur per week

Je komt te werken bij de directie Inhoud. De directie levert de (inhoudelijke) ondersteuning aan de vaste en bijzondere Kamercommissies en aan de Voorzitter en de overige leden van de Eerste Kamer. De directie bereidt de plenaire vergadering, commissievergaderingen en een aantal andere overleggen voor (o.a. expertmeetings, werkbezoeken), en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten. Ook ondersteunt zij de voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstellen en de correspondentie met de regering.

Functieomschrijving

Als plaatsvervangend griffier werk je in samenwerking met ruim 50 collega's aan de volgende kerntaken:

 • Adviseren van Kamerleden, commissievoorzitters, de Voorzitter en de Griffier over onder meer verdrags-, staats-, bestuurs-, Europeesrechtelijke en beleidsmatige aangelegenheden; over de toepassing en wijzigingen van het Reglement van Orde, en de werkwijze van de Eerste Kamer.
 • Inhoudelijk ondersteunen van de Kamercommissies en het College van Senioren, bijvoorbeeld door het voorbereiden van wetgevingsfiches, notities en (beleidsinhoudelijke) adviezen.
 • Administratief-organisatorisch ondersteunen van de Kamercommissies, bijvoorbeeld door vergaderingen voor te bereiden, te begeleiden en zorgen voor de verslaglegging.
 • Toezien op een consistente verbinding tussen de behandeling van wet- en regelgeving in de commissies en de plenaire behandeling, alsmede de samenhang tussen de werkzaamheden van verschillende commissies.
 • Initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de wetgeving en het wetgevingsproces.
 • Voorbereiden en uitvoeren van (onderzoeks)projecten, en draagvlak creëren voor de invoering van de onderzoeksresultaten.
 • Onderhouden van goede ambtelijke contacten met de Tweede Kamer, andere Hoge Colleges van Staat en adviesorganen.
 • Aansturen van kleine groepen professionals.
 • Bijdragen aan concrete projecten die het primaire proces ondersteunen.

Als plaatsvervangend griffier opereer je in afstemming met de 1ste plaatsvervangend griffier/directeur Inhoud, Griffier, commissievoorzitters en Voorzitter.

Je ondersteunt de commissies waarbij je optreedt als functioneel leidinggevende van raadadviseurs, (adjunct-) stafmedewerkers en informatiespecialisten.

Functie-eisen

We zoeken een door de wol geverfd schaap met vijf poten. Je bent een gedreven en energieke medewerker, met een generalistische instelling die gemakkelijk schakelt tussen inhoud, proces en procedure, en zich kan verdiepen in uiteenlopende onderwerpen.

Je neemt een proactieve en sturende rol aan waarbij procedures en genomen besluiten in- en extern met verve worden uitgedragen.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, gaat nauwkeurig te werk, kunt verbanden leggen en hebt daarbij oog voor de politiek- bestuurlijke dimensie. Verder ben je resultaatgericht met een hands on mentaliteit.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde relevante universitaire opleiding
 • Minimaal acht jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij verschillende onderdelen binnen het openbaar bestuur
 • Gespecialiseerde en brede theoretische kennis van het werkgebied van de Staten-Generaal en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dat alleen het eigen terrein.
 • Kennis van en brede belangstelling voor de politieke verhoudingen en instituties op nationaal en Europees niveau
 • Inzicht in de organisatie, werkwijze en processen binnen de Staten-Generaal
 • Kennis van publiekrecht, in het bijzonder staatsrecht
 • Kennis van moderne talen
 • Ervaring in een coördinerende/functioneel leidinggevende rol
 • Ambtelijke neutraliteit en een goede politieke sensibiliteit
 • Een combinatie van standvastigheid en flexibiliteit
 • Vaardig in het opstellen van strategische beleidsnota's, -adviezen, presentaties en speeches
 • Vaardig in het ontwikkelen van onderzoeken naar de kwaliteit van wetgeving en het wetgevingsproces
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands en goede communicatievaardigheden in moderne vreemde talen, in het bijzonder het Engels

Het vermogen om op de juiste momenten te relativeren, strekt tot de aanbeveling.

Aangezien de plenaire vergadering van de Eerste Kamer plaatsvindt op dinsdag-, en incidenteel op maandagavond, dien je bereid te zijn om in de avonduren te werken. Hiervoor ontvang je een vergadergebonden toelage.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.046,67 bruto per maand (schaal 14, BBRA '84) op basis van een 36-urige werkweek. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd.

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband.

Deze functie is zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de interne kandidaat. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Informatie

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Luuk van Luijk, directeur Inhoud, tel. 0652450282. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 27 september 2020 mailen naar sollicitaties.eerstekamer@rijksoverheid.nl


Adviseur sociale media

voor 36 uur per week

Je komt te werken bij de directie Organisatie. De directie Organisatie omvat alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en protocol van de Eerste Kamer. Dit betreft de taakvelden van het secretariaat van de Voorzitter en Griffier en de raadadviseur van de Griffier, alle (buitenlandse) protocollaire aangelegenheden en communicatie, veiligheid en huisvesting, de financieel-economische aangelegenheden inclusief inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en ICT, postregistratie en archivering, de receptietaken, de huishoudelijke dienst, facilitaire zaken, de bodedienst, de chauffeurstaak en adviserende en ondersteunende werkzaamheden bedrijfsvoering breed.

Functieomschrijving

Als adviseur sociale media lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van communicatie en protocol op het gebied van sociale media. Daarbij adviseer je over de sociale media ten behoeve van de Eerste Kamer, je beheert de sociale media-accounts van de Eerste Kamer en je levert vanuit jouw expertise input aan het verder ontwikkelen van de website van de Eerste Kamer.

Kerntaken:

 • Volgen en analyseren van de ontwikkelingen op het terrein van sociale media binnen en buiten de context van de Eerste Kamer.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid gericht op de externe profilering van de Eerste Kamer; en inhoudelijke bijdragen leveren aan het opstellen van communicatie-, uitvoerings- en beheerplannen voor sociale media.
 • Adviseren over ontwikkelingen en trends met betrekking tot sociale media in de samenleving en het doen van voorstellen ter implementatie daarvan.
 • Adviseren over de inzet, uitvoering, omgang en voorwaarde van sociale media en signaleren van de risico's.
 • Plaatsen van content en het ontwikkelen van verschillende sociale media-accounts (Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook).
 • Inventariseren van de wensen, verwachtingen en functionele eisen voor de website.
 • Het gebruik van sociale media en het websitebezoek monitoren en analyseren.

Je voert deze taken uit onder functionele aansturing van de directeur Organisatie. Als adviseur sociale media werk je veel samen met collega's van de eenheid Communicatie & Protocol. Daarnaast heb je ook contact met externe instanties over organisatorische aangelegenheden op het gebied van sociale media; en met belangenorganisaties, medeoverheden en/of individuele burgers over het beantwoorden van vragen en het geven van informatie aangaande de Eerste Kamer op sociale media.

Functie-eisen

Je bent een gedreven en energieke medewerker en hebt affiniteit met sociale media. Je hebt een flexibele instelling en stelt jouw prioriteiten scherp. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, gaat nauwkeurig te werk, kunt verbanden leggen en hebt daarbij oog voor de politiek- bestuurlijke dimensie. Verder ben je resultaatgericht met een hands on mentaliteit.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde relevante HBO-opleiding
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Kennis van externe communicatie, zowel ambtelijk als politiek
 • Kennis van (het beheren van) sociale media en webdesign
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Kennis van moderne talen (goede kennis van op zijn minst Engels en Frans)
 • Kennis van en ervaring met filmen en editen, fotograferen en grafische vormgeving
 • Inzicht in de organisatie, werkwijze en processen binnen de Staten-Generaal
 • Vaardigheid in het opstellen van publicaties en voeren van redactie

Aangezien de plenaire vergadering van de Eerste Kamer plaatsvindt op dinsdag-, en incidenteel op maandagavond, dien je bereid te zijn om in de avonduren te werken. Hiervoor ontvang je een vergadergebonden toelage.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.400,17 bruto per maand (schaal 10, BBRA '84) op basis van een 36-urige werkweek. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd.

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Deze functie is zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid geven wij de voorkeur aan de interne kandidaat.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Kim Nagtzaam, directeur Organisatie, tel. 0628403583. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 27 september 2020 mailen aan sollicitaties.eerstekamer@rijksoverheid.nl.


Kamerbeambte

voor 36 uur per week

Je komt te werken bij de directie Organisatie. De directie Organisatie omvat alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en protocol van de Eerste Kamer. Dit betreft de taakvelden van het secretariaat van de Voorzitter en Griffier en de raadadviseur van de Griffier, alle (buitenlandse) protocollaire aangelegenheden en communicatie, veiligheid en huisvesting, de financieel-economische aangelegenheden inclusief inkoop, personeel en organisatie, informatievoorziening en ICT, postregistratie en archivering, de receptietaken, de huishoudelijke dienst, facilitaire zaken, de bodedienst, de chauffeurstaak en adviserende en ondersteunende werkzaamheden bedrijfsvoering breed.

Functieomschrijving

Als kamerbeambte verricht je bodewerkzaamheden voor fractievergaderingen, plenaire en andere vergaderingen, verricht je werkzaamheden voor de Voorzitter en Griffier en verricht je facilitaire werkzaamheden.

Kerntaken:

 • Verzorgen van de facilitaire voorbereiding van de vergaderingen, zoals het testen van de audiovisuele en geluidsinstallatie-apparatuur, het verzorgen van de consumpties voor de Kamerleden en de ruimte weer op orde brengen na afloop van de vergadering.
 • Ontvangen en begeleiden van bezoekers voor de (plenaire) vergadering, de Voorzitter of de Griffier.
 • Verrichten van ondersteunende werkzaamheden tijdens vergaderingen, zoals het maken van kopieën, opzoeken van (Kamer)stukken en het bezorgen van briefjes vanuit de publieke tribune bij de minister/staatssecretaris.
 • Verrichten van facilitaire ondersteuning, zoals het ophalen van de post bij de Tweede Kamer, het bezorgen van brieven en aangenomen wetsvoorstellen bij het Kabinet van de Koning en vergaderruimten inrichten voor grote evenementen.

Als kamerbeambte heb je contact met Kamerleden over diverse verzoeken en met de Voorzitter en de Griffier over kopieën voor moties en om informatie uit te wisselen. Daarnaast houd je contact met de Tweede Kamer over de postuitwisseling.

Functie-eisen

Je bent een gedreven en energieke medewerker met een flexibele instelling. Hoe hoog de druk ook wordt, je stelt jouw prioriteiten scherp, werkt zorgvuldig en houdt klantgerichtheid voor ogen. Daarnaast ben je resultaatgericht en kun je goed samenwerken.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde relevante opleiding in het voortgezet onderwijs
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij de Rijksoverheid
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • Uitstekende gastvrije sociale vaardigheden
 • Kennis van de toepassingsmogelijkheden van te bedienen apparatuur
 • Inzicht in de organisatie, werkwijze en processen binnen de Staten-Generaal

Aangezien de plenaire vergadering van de Eerste Kamer plaatsvindt op dinsdag-, en incidenteel op maandagavond, dien je bereid te zijn om in de avonduren te werken. Hiervoor ontvang je een vergadergebonden toelage.

Arbeidsvoorwaarde

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2.605,10 bruto per maand (schaal 4, BBRA '84) op basis van een 36-urige werkweek. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd.

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie

Deze functie is zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid geven wij de voorkeur aan de interne kandidaat.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Kim Nagtzaam, directeur Organisatie, tel. 0628403583. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 27 september 2020 mailen aan sollicitaties.eerstekamer@rijksoverheid.nl.