Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623, P

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van SZW van 26 juni 2017 in reactie op de brief van 12 april jl. (33623, P), wordt op 4 juli 2017 geleverd door het lid Rinnooy Kan (D66).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren