Leden Eerste Kamer bezoeken Koninklijke Marechaussee en Commando LuchtstrijdkrachtenOp vrijdag 23 juni 2017 bracht de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee en het Commando Luchtstrijdkrachten in Eindhoven. De delegatie bestond uit de voorzitter van de commissie BDO Nico Schrijver, ondervoorzitter Sybe Schaap, Marjolein Faber-van de Klashorst, Menno Knip, Frits Lintmeijer, Henk Overbeek en Herman Schaper.

Het werkbezoek begon bij de brigade van de Marechaussee in Eindhoven, waar de brigadegeneraal een inleidende presentatie gaf. Daarbij werd onder meer gesproken over de drie speerpunten binnen het werk van de Marechaussee, te weten de grenspolitiektaak, het bewaken en beveiligen en de internationale en militaire politietaken. Vooral over de rol van de Marechaussee bij de grensbewaking, zowel op Nederlandse luchthavens als in bijvoorbeeld Griekenland, waar een team Nederlandse marechaussees onder de vlag van Frontex bijdraagt aan de bewaking van de Europese buitengrens, werden door de aanwezige leden diverse vragen gesteld.

Het werkbezoek werd voortgezet met een rondgang door Eindhoven Airport, waar de leden een beeld kregen van de diverse werkzaamheden die de Marechaussee daar uitvoert. Daarna volgde een verplaatsing naar Vliegbasis Eindhoven, het militaire gedeelte van het vliegveld, waar de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) een presentatie en demonstratie verzorgde. Deze brigade voert de werkzaamheden van de Marechaussee uit binnen het hogere geweldsspectrum.

Na een gezamenlijke lunch bezocht de commissie het Commando Luchtstrijdkrachten. Tijdens een informatieve rondrit over de Vliegbasis Eindhoven en een presentatie door de commandant van de vliegbasis kwamen diverse onderwerpen omtrent de Nederlandse luchtmacht aan bod. Onder meer de gezamenlijke luchtverdediging van de Benelux was onderwerp van gesprek, alsmede de inzetmogelijkheden die de luchtmacht met de huidige middelen heeft. De middag werd afgesloten met een presentatie over het MRTT-project (Multi Role Tanker Transport), een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese NAVO-lidstaten in het kader van de aanschaf van twee Airbus tanker-transportvliegtuigen.


Deel dit item: