Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 20 juni 2017
1. 34072

Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Schrijver).

2. 34506

Initiatiefvoorstel Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Hoekstra) en D66 (Stienen).

3. Mededelingen en informatie

Bezoek premier van Vietnam op 11 juli 2017 om 15.00 uur

Drie commissieleden sluiten aan bij de ontvangst van de premier van Vietnam in de Tweede Kamer, waarvan één onder voorbehoud.

4. Rondvraag

Het lid Knip geeft aan bij de volgende vergadering een mondelinge terugkoppeling te geven van zijn deelname aan de bijeenkomst van de NAVO Parlementaire Assemblee in Belgrado.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk